Informatie

 

Ons bestuur bestaat uit :

Voorzitter:     Mark Zuijdendorp (aftredend en herkiesbaar bestuurslid)

Penningmeester: Monique Steehouder

Secretaris:     Annemien Schouten

Decormeester:   Gerard Steehouder

Pr functionaris:    Silvio Keij

Via emailadres bestuur@gerzuijdendorp.nl kunt u het bestuur bereiken.

 

Repertitiedag: Woensdagavond om 19:30

Aantal voorstellingen per jaar: 2 dagen. Vrijdagavond en zaterdagavond in November

 

 

(C) copyright toneelvereniging Ger Zuijdendorp